KHÓA HỌC ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC

Tất cả các công cụ để dự án trình bày cho tất cả các giai đoạn; thiết kế, tài liệu, mô hình hóa, trình bày, chỉnh sửa, phát triển, chi tiết hóa, phân tích và quản lý

KHÓA HỌC CƠ KHÍ CHẾ TẠO CAD CAM CAE

Tất cả các công cụ để dự án trình bày cho tất cả các giai đoạn; thiết kế, tài liệu, mô hình hóa, trình bày, chỉnh sửa, phát triển, chi tiết hóa, phân tích và quản lý

KHÓA HỌC ĐỒ HỌA DỰNG PHIM

STDC cung cấp các khóa đào tạo đồ họa bộ phần mềm Autodesk, Adobe trong các lĩnh vực sau: - In và xuất bản - Thiết kế web - Đồ họa chuyển động - VFX - Dựng phim - Hoạt hình