OUTSOURCING

 

   Mô hình 3D

Tạo mô hình 3D từ bản vẽ 2D với đầy đủ vật liệu & ánh sáng và sản xuất bài cho nội thất hoặc ngoại thất

 

Mô hình 3D

Tạo mô hình 3D từ bản vẽ 2D với đầy đủ vật liệu & ánh sáng và sản xuất bài cho nội thất hoặc ngoại thất

 

Mô hình 3D

Tạo mô hình 3D từ bản vẽ 2D với đầy đủ vật liệu & ánh sáng và sản xuất bài cho nội thất hoặc ngoại thất