Giới thiệu về STDC

STDC là một công ty chuyên về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho phần mềm kỹ thuật và đồ họa. Từ năm 2017 đến nay, STDC đã áp dụng cách tiếp cận mới cho các giải pháp tích hợp trong công nghệ CAD & GRAPHIC bằng cách thực hiện các chiến lược dựa trên cam kết, chất lượng, sự hài lòng của khách hàng và giá trị mang lại khi đầu tư. Trong thời gian này, STDC đã mở rộng dịch vụ của mình ở lĩnh vực cung cấp bản quyền phần mềm và giải pháp bảo mật để phù hợp với xu thế của toàn cầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Vào năm 2019, STDC  đã mở thêm nhiều chi nhánh tại khu vực miền Bắc để cung cấp các dịch vụ mới nhất cho các khách hàng là các doanh nghiệp đang có nhu cầu về giải pháp phát triển.

STDC được ủy quyền từ các đại lý, công ty phần mềm kỹ thuật có uy tín nhất như: Autodesk,  Adobe, Dassault System SolidWorks Corp.,Siemens PLM Software, Microsoft, Oracle

STDC đạt được thành công này bởi vì chúng tôi đã dành các nguồn lực và kinh nghiệm của mình trong cả lĩnh vực kỹ thuật và giảng dạy. Vì vậy, đội ngũ của chúng tôi có một kỹ năng thực tế và giảng dạy chuyên sâu.

Tầm nhìn

Được tham gia vào sự tiến bộ của ngành công nghiệp kỹ thuật toàn thế giới bằng cách triển khai các phần mềm và công cụ mới nhất, bên cạnh đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đạt tiêu chuẩn.

Sứ mệnh

Trở thành một công ty chuyên nghiệp và là một trung tâm nghiên cứu về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và các giải pháp chuyên về CAD, CAM, công nghệ đồ họa và truyền thông.